Image

Amenda din dosarul ”Gara Odobești”, confirmată de instanță

Amenda în dosarul ”Gara Odobești” a fost confirmată de către Tribunalul Vrancea, hotărârea fiind definitivă. În data de 15.07.2016, urmare a controlului stării generale de conservare a monumentului istoric cod LMI VN-II-m-B-06530 – Gara Odobești, situat în oraș Odobești, str. Caporal Diea, nr. 15, județul Vrancea, agenții constatatori din cadrul Direcției Județene pentru Cultură Vrancea au aplicat proprietarului monumentului istoric – Compania Națională de Căi Ferate ”CFR ” SA, sucursala Galați – sancțiunea contravențională a amenzii în cuantum de 8.000 lei pentru neîndeplinirea obligațiilor de reabilitare și punere în valoare a monumentului istoric, potrivit Legii nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice.

Împotriva procesului-verbal de constatare și sancționare a contravenției, proprietarul a formulat plângere contravențională. Judecătoria Focșani – instanță de fond competentă – a admis în parte plângerea contravențională formulată, dispunând modificarea procesului-verbal de constatare și sancționare a contravenției în sensul aplicării sancțiunii contravenționale a amenzii în cuantum de 4.000 de lei. Proprietarul a formulat apel, iar instanța de apel, în speță Tribunalul Vrancea, a respins apelul ca nefondat, considerând că instanța de fond a dispus în mod corect sancționarea proprietarului cu amenda în cuantum de 4.000 lei. Decizia civilă pronunțată de Tribunalul Vrancea este definitivă.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s