Bilanțul Direcției Județene pentru Cultură Vrancea în 2017

Activitatea Direcției Județene pentru Cultură Vrancea în anul 2017 s-a concretizat în acțiuni și măsuri de protejare, de valorificare și de promovare a patrimoniului imobil, mobil și imaterial din județul Vrancea, conform atribuțiilor principale pe care le are instituția noastră. De asemenea, Direcția Județeană pentru Cultură Vrancea a derulat evenimente culturale importante, în parteneriate cu alte instituții de cultură sau asociații de profil din Vrancea sau din alte județe.

Trebuie menționat faptul că activitatea Direcției Județene pentru Cultură Vrancea a înregistrat, în 2017, creșteri la aproape toți indicatorii analizați, în ciuda subfinanțării cu care ne-am confruntat dar și a lipsei de personal. În 2017, Direcția Județeană pentru Cultură Vrancea a avut la dispoziție un buget de funcționare de aproximativ 63.000 lei, bani alocați, în mare parte, întreținerii și funcționării de zi cu zi a instituției. De asemenea trebuie făcută precizarea că instituția noastră funcționează și cu un personal restrâns, pe parcursul anului trecut activitatea fiind asigurată de cinci funcționari publici și un director executiv. Personalul a beneficiat de majorări salariale în semestrul II, veniturile acestora nefiind însă la nivelul veniturilor altor funcționari publici care ocupă poziții similare în alte servicii publice deconcentrate. Din acest motiv un funcționar public s-a transferat, pe parcursul anului trecut, la o altă instituție.


În ceea ce privește principala activitate a Direcției Județene pentru Cultură Vrancea, respectiv aplicarea prevederilor Legii nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice și a Ordonanței de Guvern nr. 43/2000 privind protecţia patrimoniului arheologic şi declararea unor situri arheologice ca zone de interes naţional, în anul 2017 au fost desfășurate următoarele activități:

 • au fost efectuate un număr de 100 de inspecții la monumentele și siturile arheologice înscrise în Lista Monumentelor Istorice, dar și zona de protecţie a acestora
 • au fost eliberate un număr de 63 de avize pentru intervenții asupra monumentelor istorice sau în zonele de protecție ale acestora;
 • au fost eliberate un număr de 33 de avize de supraveghere arheologică;
 • au fost verificate un număr de 332 înștiințări privind vânzarea terenurilor din extravilan, reglementată prin Legea nr. 17/2014;
 • a fost aplicată exercitarea dreptului de preemțiune a statului român pentru un număr de 10 monumente istorice.

În cursul activității de control și inspecție a monumentelor istorice din anul 2017 s-au dispus sancțiuni contravenționale cu amendă sau avertisment. Astfel, a fost aplicată 1 amendă contravențională proprietarilor pentru încălcarea regimului de protecție a monumentelor istorice și au fost sancționați cu avertisment 8 proprietari sau administratori de monumente istorice. O serie de litigii generate de către sancțiunile contravenționale aplicate de către Direcția Județeană pentru Cultură Vrancea sunt mediate de către instanțele de judecată, două dintre acestea finalizate în cursul anului 2017 prin menținerea sancționării cu amendă în cazul unui litigiu și înlocuirea maximului amenzii aplicate cu minimul prevăzut de legislația în vigoare, în cazul altui proprietar de monument istoric.

Gara Marasesti, Monument Istoric


În ceea ce privește activitatea de identificare, clasare și promovare a patrimoniul mobil, în anul 2017 Direcția Județeană pentru Cultură Vrancea a propus pentru clasare în categoriile ”Fond” și ”Tezaur” ale Patrimoniului Cultural Național Mobil un număr de 16 bunuri culturale identificate în cadrul campaniei de cercetare în teren a patrimoniului mobil religios din Vrancea, după cum urmează:

 • 12 icoane – datate în prima jumătate a secolului XIX – și 3 cărți religioase, datate între anii 1845-1847, deținute de lăcașuri de cult din județ, propuse pentru clasare în categoria ”Fond
 • bustul din bronz al omului politic Vintilă I.C. Brătianu, descoperit în anul 2017 la Cotești, propus pentru clasare în categoria ”Tezaur”, operă de artă unicat realizată de către sculptorul Oscar Han în 1931.

În ceea ce privește evenimentele culturale, în anul 2017 Direcția Județeană pentru Cultură Vrancea a fost implicată – în calitate de organizator, co-organizator sau partener – în 14 acțiuni culturale și de promovare a monumentelor istorice, exemplificate mai jos:

 • 14-16 ianuarie 2017 – Zilele Culturii Naționale: în cadrul activităților culturale organizate cu această ocazie de instituțiile de cultură din județ, activități desfășurate sub semnul identității naționale, Direcția Județeană pentru Cultură Vrancea a organizat în data de 16 ianuarie, Ziua Porților Deschise, ediția III-a, “Tradiții populare în Vrancea” cuprinzând: șezătoare tradițională ca la Soveja, expoziție de pictură cu teme tradiționale, pictor Dana Mărăscu, workshop cu meșterul popular de măști tradiționale Pavel Lupașcu din Nereju
 • 8 Martie 2017 – Ateneul Popular “Mr. Gh. Pastia” Focșani, concert de pian susținut de pianistul Ștefan Doniga; evenimentul celebrând un secol de la nașterea pianistului Dinu Lipatti
 • 01 aprilie 2017 – Ateneul Popular “Mr. Gh. Pastia” Focșani, piesa de teatru ”O întâmplare ciudată cu un câine la miezul nopții” adaptată după Mark Haddon și pusă în scenă de Trupa de Teatru ”Protha” din Panciu. Evenimentul s-a derulat sub genericul ”Teatru în albastru” și a avut drept scop conștientizarea gravității autismului.
 • 27 aprilie 2017Simpozionul ”Bordești-Brâncoveanu”, ediția a II-a, organizat în incinta Bisericii monument istoric “Adormirea Maicii Domnului” din Bordești
 • 20 mai 2017Turul ciclist “Noaptea muzeelor … pe bicicletă”, ediția a II-a în cadrul evenimentului național “Noaptea muzeelor”
 • 9-10 iunie 2017„Tribut eroilor, Tribut Iuliu Maniu”, eveniment organizat la Zalău, Șimleul Silvaniei și Bădăcin județul Zalău; organizatori: Direcția Județeană pentru Cultură Zalău, Direcția Județeană pentru Cultură Vrancea sub egida Ministerului Culturii și Identității Naționale; parteneri: Instituția Prefectului Județul Sălaj, Primăria Municipiului Zalău, Grupul de lucru “Centenar”, Muzeul Județean de Istorie și Artă Zalău, Biblioteca Județeană “Ioniță Scipione Bădescu” Sălaj, Asociația Națională “Cultul Eroilor Regina Maria”-filiala Sălaj, Batalionul 317 “Voievodul Gelu” Zalău, Parohia Greco-Catolică din Bădăcin, Centrul de Cultură și Artă Sălaj
 • 20 august 2017 – turul ciclist ”Tribut Ecaterina Teodoroiu”, organizat cu ocazia comemorării a 100 de ani de la trecerea în neființă a celei mai cunoscute femei erou din Primul Război Mondial. Participanții au adus un omagiu eroinei, pedalând până la monumentul ridicat chiar pe locul în care a fost îngropată Ecaterina Teodoroiu, respectiv Valea Glodului din comuna Fitionești, Vrancea
 • 16 septembrie 2017“Mausolee pe bicicletă”, ediția a III-a, eveniment organizat sub egida Zilelor Europene ale Patrimoniului; evenimentul a fost dedicat Centenarului Marelui Război și a avut ca scop promovarea celor patru mausolee ale eroilor de la Focșani, Soveja, Mărăști, Mărășești – monumente istorice – ridicate în cinstea jertfei celor căzuți în Primul Război Mondial
 • 3 noiembrie 2017 – lansarea filmului documentar ”Măștile, oglindă a realității” la Cinematograful “Balada” Focșani. Filmul, care imortalizează obiceiul tradițional ”Chipărușul” și documentează tradiția meșterilor populari din Nereju, a fost realizat de către Aurora Independent Film, în parteneriat cu Direcția Județeană pentru Cultură Vrancea, ca urmare a proiectului omonim finanțat din Fondul Cultural Național. Proiectul și-a propus abordarea unui subiect puțin cunoscut de către publicul larg, realizarea măștilor tradiționale românești, cu ajutorul tehnicilor tradiționale, precum și prezentarea practicilor legate de acestea
 • 12 decembrie 2017 – Liceul Teoretic “Grigore Gheba” din Dumitrești. Organizarea sesiunii de comunicări științifice în cadrul evenimentului „Eroii Bătăliei Crăciunului, 22-27 decembrie 1916”. Evenimentul a fost un omagiu adus eroilor Armatei Române care, în luna decembrie 1916, au dat ultima bătălie la hotarul de sud-vest al județului Vrancea pentru stabilizarea frontului în Poarta Focșanilor. Ceremoniale religioase și depuneri de coroane de flori au avut loc și la monumentele eroilor din localitățile: Vintileasca, Chiojdeni, Bordești și Dumitrești.
 • Totodată, menționăm faptul că sediul Direcției Județene pentru Cultură Vrancea – monumentul istoric clasat ”Casa dr. Saideman” a fost și în cursul anului 2017 gazda cenaclurilor săptămânale organizate de către scriitori afiliați Uniunii Scriitorilor din România.

Transparență și comunicarea. În vederea prezentării activității instituționale, în cursul anului 2017 Direcția Județeană pentru Cultură Vrancea a dat publicității 15 comunicate de presă și peste 240 de informări în mediul on-line. În baza Legii nr. 544/2001 au fost transmise informații către un solicitant și au fost formulate un număr de opt răspunsuri la sesizările și petițiile depuse la Direcția Județeană pentru Cultură Vrancea, în baza OG nr. 27/2002.


Nu în ultimul rând dorim să scoatem în evidență și activitatea în domeniul Resurse Umane a instituției, pe parcursul anului trecut fiind recrutați, prin concurs, trei funcționari publici.De asemenea, 3 funcționari publici din cadrul instituției au urmat, în 2017, programe de formare profesională.


Analiza comparativă a principalelor activități derulate de către Direcția Județeană pentru Cultură Vrancea.

II. Protejarea patrimoniul imobil

A. Inspecții privind starea de conservare a monumentelor istorice:

 • 49 – 2015
 • 50 – 2016
 • 100 – 2017

B. Avize privind protejarea monumentelor istorice eliberate:

 • 100 – 2015
 • 55 – 2016
 • 63 – 2017

C. Avize supraveghere arheologică eliberate:

 • 26 – 2015
 • 26 – 2016
 • 33 – 2017

D. Aplicarea exercitării dreptului de preemțiune:

 • 5 – 2015
 • 6 – 2016
 • 10 – 2017

E. Obligații privind folosința monumentului istoric întocmite:

 • 1 – 2015
 • 2 – 2016
 • 3 – 2017

II. Valorificarea patrimoniul mobil și imaterial

A. Inspecții privind starea de conservare, cercetare și identificare:

 • 25 – 2015
 • 31 – 2016
 • 36 – 2017

B. Bunuri culturale propuse pentru clasare:

 • 9 – 2015
 • 19 – 2016
 • 16 – 2017

Raportul de activitate al Direcției Județene pentru Cultură Vrancea – 2017

Anexa Raport activitate Direcția Județeană pentru Cultură Vrancea -2017

 

One thought on “Bilanțul Direcției Județene pentru Cultură Vrancea în 2017

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s