Image

Secretar de stat din Ministerul Culturii, pe bicicletă la ”Mausolee pe bicicletă”

91 de participanți din România, dar nu numai, au pedalat, sâmbătă, 17 septembrie 2016, în cadrul celei de-a doua ediții a evenimentului “Mausolee pe bicicletă” organizat cu ocazia “Zilelor Europene ale Patrimoniului”. Au pedalat pe un traseu de 120 km cicliști din Vrancea, Galați, Bacău și Suceava. De remarcat, a fost prezența unui ciclist italian, dar și a unei tinere românce care locuiește în Londra, care a venit acasă special pentru a participa la evenimentul “Mausolee pe bicicletă”.

Pe lângă obiectivul principal, acela de a marca ”Zilele Europene ale Patrimoniului”, cea de-a doua ediție a “Mausolee pe bicicletă” a avut ca obiectiv secund sprijinirea Campaniei “Brâncuși este al meu” derulată în această perioadă de către Ministerul Culturii. Din cei 91 de participanți la eveniment, un număr de 52 de cicliști au făcut o donație minimă de 25 lei pentru achiziționarea “Cumințeniei Pământului”.

Participant la eveniment, secretarul de stat din Ministerul Culturii, domnul Alexandru Oprean a declarat că “Mausolee pe bicicletă” reprezintă “un exemplu de ce putem face, prin contribuția noastră, în cadrul campaniei de achiziționare a unei piese de tezaur a românilor – Cumințenia Pământului”. “Am acceptat imediat să fiu prezent la acest eveniment. Felicitări tuturor celor care sunteți prezenți astăzi, aici, la invitația Direcției Județene pentru Cultură VranceaV, a spus secretarul de stat Oprean.

dsc_2649
Debutul turului de ciclism cu o distanță de 120 km a avut loc, dimineață, la ora 9.00 la Mausoleul Eroilor din Mărășești, după o sesiune de warm-up și coffee-break. Plutonul participanților la eveniment a fost însoțit, pe tot parcursul turei, de polițiștii de la Brigada Rutieră a IPJ Vrancea și de către jandarmii din cadrul IJJ Vrancea.

De la Mausoleul Eroilor Mărășești, participanții s-au îndreptat către Mausoleul Eroilor din Soveja pe traseul Haret-Panciu-Străoane-Răcoasa-Cîmpuri. Prima pauză de energizare a avut la Statuia “Ecaterinei Teodoroiu” din satul Muncelu, Străoane, participanții primind fructe și apă oferite de sponsorii evenimentului.

Ulterior, au mai fost făcute două opriri care au avut ca scop principal regruparea participanților în așa fel încât toată lumea a ajuns la Mausoleul Eroilor din Soveja în mod compact, în jurul orei 13.00.

Deoarece în 2016 “Zilele Europene ale Patrimoniului” au avut ca temă “Rolul determinant al comunităţilor locale în activitatea de definire şi protejare a patrimoniului cultural”, cicliștii au fost întâmpinați la Soveja de sătenii care au organizat o șezătoare unde bătrânele satului le-au învățat pe cele mai tinere fete cum să țeasă și să toarcă lâna. Nu au lipsit nici tradiționalele poale în brâu pe care sătenii le-au oferit participanților la evenimentul “Mausolee pe bicicletă”. De asemenea, artiștii Ansamblului Folcloric “Țara Vrancei” au susținut un recital artistic cu dansuri și cântece tradiționale vrâncenești și, pentru că evenimentul a avut loc pe platoul Mausoleului Eroilor Soveja, au fost interpretate și mai multe cântece de cătănie.

dsc_0409

La întoarcerea spre Mausoleul Eroilor din Mărășești, participanții la eveniment au avut de dat “piept” cu o urcare dificilă cu diferență mare de nivel – Valea Cîmpului – căreia majoritatea i-au făcut față. Înainte de a junge la punctul de sosire, în jurul orei 17.30, participanții au mai făcut o oprire unde au primit, de asemenea, apă și batoane energizante.

Toți cei 91 de participanți la evenimentul “Mausolee pe bicicletă” au primit, la finalul celor 7 ore de pedalat, diplome și materiale promoționale – magneți, broșuri informative, cărți poștale etc.

Cea de-a doua ediție a evenimentului “Mausolee pe bicicletă” a fost organizată de către Direcția Județeană pentru Cultură Vrancea în parteneriat cu Asociația “VeloPower”, Consiliul Județean Vrancea și Primăria Municipiului Focșani. Un număr de aproximativ 20 de voluntari au participat la organizare și au asigurat asistența tehnică necesară cicliștilor pe toată perioada evenimentului. “Mausolee pe bicicletă” s-a bucurat și de susținerea sponsorilor: Pandora Prod Focșani, Premium Porc Group, lanțul de magazine Paco, Altdorf Tehnik, AutoVip, Pensiunea Laguna, Maressia, dar și de susținerea IPJ Vrancea și IJJ Vrancea care au asigurat securitatea bicicliștilor pe traseul de 120 km. Agenția Națională de Presă “Agerpres” a fost partenerul media principal al evenimentului, iar ciclistul Radu Păltineanu a fost ambasadorul on-line al “Mausolee pe bicicletă”.
_____________
Information available also in English: Minister of State in the Ministry of Culture, rode on “Mausoleums by Bike” event

91 participants from Romania, but not only, cycled, Saturday, September 17, 2016, in the framework of the second edition of the event “Mausoleums by bike “organized on the occasion of European Heritage Days. Cyclists from Vrancea, Galați and Bacău cycled the 120 km route. Noteworthy was the presence of an Italian cyclist and a young Romanian woman who lives in London and came home especially to attend the event “Mausoleums by bike”.
Besides its primary objective, which is to mark the “European Heritage Days”, the second edition of “Mausoleums by bike” aimed supporting the campaign “Brâncuși is mine” made by the Ministry of Culture. Of the 91 participants in the event, a total of 52 cyclists made a donation of at least 25 lei to support the purchase of “Wisdom of the Earth.”

Participant at the event, State Secretary of the Ministry of Culture, Mr. Alexandru Oprean said “Mausoleums by Bike” is “an example of what we can do through our contribution in the campaign to purchase a piece of Romanian treasure – Wisdom of the Earth “. “I immediately accepted to be present at this event. Congratulations to all who are present here today at the invitation of Vrancea County Department for Culture, “said Secretary of State Oprean.

dsc_0053120 km cycling tour debut took place in the morning at 9.00 at the Heroes Mausoleum Mărăşeşti after a warm-up session and coffee breaks. The participants at the event were accompanied throughout the tour, by the officers from Vrancea Traffic Police and gendarmes from Vrancea IJJ.

From Mărășești Heroes Mausoleum, participants were directed to Soveja Heroes Mausoleum through route Haret-Panciu-Straoane-Racoasa- Cimpuri. The first break for energizing was at the statue of Ecaterina Teodoroiu Muncelu village from Străoane where participants receive fruit and water provided by sponsors. Subsequently, two stops were made which aimed to regroup the participants so that everyone has come to Soveja Heroes Mausoleum almost at the same time, around 13.00.

Since the 2016 “European Heritage Days” theme is “The decisive role of local communities in the work of defining and protecting cultural heritage”, the cyclists were greeted at Soveja by the villagers who staged an evening sitting where the old women of the village thought the younger girls how to weave and to spin wool. They did not lack the traditional cheese doughnuts that villagers have offered to participants at the “Mausoleums by bike”. Also, the artists Folk Ensemble “Country Vrancea” gave an artistic recital with dances and traditional songs and because the event took place on the Heroes Mausoleum Soveja there were interpreted several war songs.

When returning to Mărășești Musoleum the participants had to face a difficult climb with high level difference – Valea Câmpului – which most have coped. Just before the point of arrival at around 17.30, the participants have made a stop where they received also water and energy bars. All 91 participants at the “Mausoleums by Bike” received at the end of 7 hours of pedaling, diplomas and promotional material – magnets, information leaflets, postcards etc.

The second edition of “Mausoleums by Bike” was organized by Vrancea County Department for Culture in partnership with “VeloPower” , Vrancea County Council and the Municipality of Focșani. A total of about 20 volunteers participated in the organization and provided necessary technical assistance to cyclists throughout the event. “Mausoleums by bike” has enjoyed the support of sponsors: Pandora Prod Focșani, Premium Pork Group, Paco, Altdorf Tehnik, AutoVip, Laguna, Maressia but also the support of IPJ Vrancea and IJJ Vrancea who secured cyclists on the 120 km route.

National News Agency “Agerpres” was the main media partner of the event and rider Radu Palineanu was the on-line Ambassador of “Mausoleums by Bike”.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s